Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 Mannenmoed en Vrouwenmin.

L e s b ia. Ook in myne armen moet gy komen , lieve broeder.

(Zy omhelst hem.) Boos mensch ! Hoe kost gy uwe Lesbia zo veel verdriet aandoen ?

(Zy kuscht hem.)

Nu komt gy niet meer van myne zyde

uwe wapens werp ik in het vuur, booze broe.

der i Die goede wilde menfehen moet gy

niet meer doen lyden. Lesbia wil het niet hebben.

Segestus, (die met verwondering de laatfte woorden heeft aangehoord!)

Gewis niet, lieve Lesbia, gewis niet! — Vader, dat ik u lief en dierbaar ben weet ik , ook heb ik dit in dit zalig oogenblik dubbel ondervonden. Deeze lieflyke bewustheid is het zuiverfte genot van myn hart.

F l a VI u s.

De diepe ernst fronst zich op uw gelaat. Uwe woorden zyn plechtig. Wat beteekent dat, myn zoon?

Segestus.

Ja wel ernftig en plechtig — want het

geluk der vryheid en het leven van uwen zoon ftaat nu in uwe macht.

Fla-

Sluiten