is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ti Charlot of de Gravin de Givrij.

mijn honden als Hal en jagtpaerden, en voor andere vermaken , ik zeer weinig contanten en veel begeerten, mijn Heer deThefaurier dok op! ik heb haart. de Rentmeester. Ter nauwer nood heb ik iets ontvangen of gij put de degeldkiftweerleeg.en wat tijd neemt gij er thans toe, op den zeiven dag dat de Koning met zijn gantfche Hof bij u komt; denkt gij wel aan de onkoften waar dat alles ons toe brengt ?

de Marquis. Ik zou mij zeer gemakkelijk van deze viftte kunnen pafeeren; mijn kleinGouverneurtje die laatftwech gezonden is, heeft me wel gewaarfchuuwt dat mijn moeder me zou ruineren en ik begin te zien dat hij gelijk heeft gehad.

Juffr. Aubonne. Foei! wat een onordentelijk zeggen is dat! wees toch edelmoediger, heb meer achting voor Mevrouw uvvmoeder, ik dagtniet," toen iku opvoedde, dat gij zoo een verfteend hart zoudt hebben.

de Marquis.

Je verveelt me.

Juffr. Aubonne. (huilende') Ondankbare!

Willem (ineen hoek) Hij heeft een verfteend gemoed maar de handen ook. Betje.

i Altijd maakt hij ons moeilijk, gij bemint den Koning metgn ondeugende!

DE