Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toneelspel in een Bedrijf. 27

zal hij zig vervelen , want mijn zuster zal- hem niet zien, en mijn nieuwe hartstogt zal mij niet toelaten hem veel gezelfchap te houden; (hij roept) Lizette!

TWAALFDE TONEEL.

/

Luville, Lizette. Lizette, (rondziende, voor dat zij inkomt.) Wat blieft mijn Heer?

Luville, Waar is uw Nigtie?

Lizette. Roept mijn Heer mij daarom?

L u v 1 l i -e. • - c- -ï CL Neen! zeg aan mijn zuster dat ik haar verzoek van eens hier te komen.

Lizette. Waatom gaat gij niet in haar Cabiuet ?

Luville. Neen ik fprak haar gaarne hier.

Lizette, (heengaande.) 'T is wel, mijn Heer!

Luville. Hoor nog eens.

Lizette, (driftig/ijk.)

Wat!

Luville, Qia enig ftilzv.'ijgen.) Niets! niets!

1 Li-

Sluiten