is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toneelspel, tweede Bedrijf. 113

Florival. Logeert zij ook hier?

Dervieux. ja! ze heeft twintig duizend guldens inkomen.

Florival.

Wel zoo!

Dervieux. Je partij is de huishoudelijkfte , de braafïb» vrouw .... 't is een fehat; je zult me nog be-s da.jken.

ZESDE TONEEL.

Florival , Dervieux , Mevr. d'Ëlbom»

Dervieux. Daar is ze net.

Florival*

'T is Mevrouw d'Elbon.

D e r v 1 e u x. Juist zoo: Het is mijn Neef, Mevrouw! dien Ijf de vrijheid neem u te prefentererii

Mevrouw i^Elbon. Ik heb de eer reeds gehad mijn Heef meeririaleti bij ons buiten te zien,en men is altoos verheugdlieden van zijne hoedanigheden te kennen. Florival»

MevfouW 1