is toegevoegd aan uw favorieten.

De wereld-beschouwer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«s* °P "rde d«den „ ja wel, (zeide die vriendelijke

„man) wij hebben hier alles noodig; zelfs hebben wij febe.. „ pen op zee — waar in handelt mijn Heer ï" IK In Hout.

HIJ. „ Zo, dat hebben wij noodig." IK. Waar vao geliefd gij gediend?

Hier op gaf hij mij eene commisjte van groote waarde ——doen vervolgde ik :

Waar zal ik mijn Heer die zenden ? en waar ontvang ik het geld?

HIJ. „ In 't Kanaal,daar zal uw Schip met houten algeno» „ men worden ; uw Schipper zal voor alles geld ontvangen , en „ weder bij u komen."

Ik annoteerde alles zorgvuldig en terwijl ik hier mede

bezig was, hoorde ik eensklaps een ijslijk gefchreeuw Fiva la

Repitllique! Van dit gefchreeuw ontwaakte ik , en ik

bevond mij in de armen van mijn lieve Trijntjen.

Heb medelijden met eenen te loorgeftelde

DROOMER.

Te BODEGRAVEN, Bij T. ME IJ ER , Boekverkooper.

Deze Ns. worden mede uitgegeeven k il ftuiv. teRott. bij ris,

Meijer, Holjleijn, enz.Dordt Blusjé en de Plugt; Leid.cn/Ierdingh; Haarlem Tettmans en van Brusfel; Delft Roelofswaard; Gouda Buma; Utr. Fisch; Wed. Ter Feen ; Paddenburg enz.; Leeuwarden v. Sligh en v. d. Haak; Groningen Hovingh en Oomkens; Deventer Brouwer; Zwol F. ClementNijmegen v. Goor ; Zutphen van Eldii; Middelb. Keel, Wetters en Wed Abrahams; Breda v. Bergen; 's Bosch Pallier;

Bcrgen-op Zoom v. Riemsdijk, en verders door geheel l\'e^

der'.ar.d, bij meest alle Boekhandelaars.