Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

fo.==g«£ ^ff£==&

D E

DWINGLAND IJ.

Vloekwaardig wangedrocht, in pluto's rijk geteeld,

Vcrdelgfter van het heil der aarde, Gij hebt op 't waerelrond uw helfche rol volfpecld, Waar gij, ofnoodepestl een reeks van jara'ren baarde.

U kennen wij niet meer en zijn van u verlost, 't Is uit met ons de wet te Hellen; _ Gij viclt, o ja! en heeft uw neerlaag bloed gekost. Wat nood! hetftroome alleen, o wreede ! om u te vellen.

Vriendin der Vorsten, die bij fcepter, kroon en troon

Aan u, aardsmonster, hulde zweeren. Wat is, o Dwinglandij! der boeijenfmeedren loon ? Datzijhuntrotschheid,alseenftroohalm, zien verneéren.

B s Nu

Sluiten