is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 207 )

in de faaken van Contributie , tot defenfie „ van den Lande nodig zynde , — de Leeden „ nog by overftemming, nog by'fubmisfie, de „ differenten, onder henluiden gereefen , heb„ ben willen laaten beflegten". Dan een foo wyfe reflexie had geen andere uitwerking , als dat de Leeden voor dat één jaar fig onderwierpen „ aan de decifie van den Stadhouder, en van eenige uit de Raade van Holland a „ daar toe by zyne Excellencie te verkiefen.

Selfs konde het niet foo ver gebragt worden in het jaar 1607, doe de eenigheid ten hooglte nodig was, om dat de Vreedehandeling, die de Acrtshertogen aanbooden, konde dienen tot pretext om quaad faad te faeijen , dat men fig verftond over de voorflag, „ om de differentiale „ pointen voor die reis, en fonder confequen» tie, te beflegten by de meefte ftemmen, „ off by fubmisfie («)".

Om by dit exempel nog een ander te voegen , meede genoomen uit de Provincie van Holland , de feparatie tuflchen het Zuyder- en Noorder-Quartier in het ftuk der financien , gefprooten uit de troublen , welke de communicatie tusfchen de beide Quartieren difficil maakten , wierd al in het jaar 1575 aangefien voor foo nadeelig , dat de Staaten den 30 Novemb. van dat jaar goedvonden, „ dat om alle twift, „ en oneenigheid , uit faake van de Contribu„ tien te doen asfopieeren , en gefchillen voor-

„ taan

(a) Sie Ref: Sf" van Holl'. 1607 fol. 10, item 15 Febni 6 Maert, en 1 Mey. ƒ: 49 bis.