is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten van Ossian.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 FINGAL,

Riep den grijshairigen Snivan, die yaak om den omkring van Loda liederen zong, daar de Steen van Vermogen zyn femme gehoor gaf, En op het flagveld der helden de kans van het ftrijden een keer nam* v Ga» grijshairige Snivan!" zo fprak de hoogmoedige Starno. „ Ga, en bezoek de met zee omgevene klippen van Ardven ! Zeg den Gebieder van Selma, die onder zijn duizenden uitblinkt, Boven hen allen de fchoonfte, dat ik mijn dochter hem aanbied'.' ' Ze is de bekoorlijkfte maagd, die ooit een fneeuwitten boezem Hijgend deed rijzen. Haar armen zijn blank, als het fchuim mijner baren, Edel en zacht is haar hart. Hij koom met zijn dapperfte helden, En bezoeke de maagd, de dochter der binnenfte hofzaal! "

Snivan kwam aan, in de zalen van Selma; — en keerde te rugge, Poor den fchoonlokkigen Fingal gevolgd, wiens hart naar de Jonkvrouw Brandend vooruitvloog, terwijl hij de noordlijke golven beploegde. "

„Welkom, grootmagtige Vorst!" zo fprak de fombere Starno :

j,Welkom, gij Koning van 'tklippigc Morven! Gij, dappere helden!

Zoonen der eilanden, ver van Lochiin gelegen! weest welkom!

Viert nu met ons, in mijn zalen, drie dagen, het vrolijke feestmaal!

Jragt op mijn zwijnen, drie dagen; en maakt, dat uw roem zich verbreide

Tot bij de Vorstlijke maagd, die in 't binnenst paleis haar verblijf houdt."

Starno beftemde hun dood, en hij gaf hun 't vermaak zijner fchelpen. Fingal, zijn' vijand mistrouwend, verfcheen 'er in 't ftaal zijner waapnen: En de zoonen des doods werden bang. Voorde oogen des Konings Vlooden zij heen. Het gejuich eener woelige blijdfchap verhief zich. Ieder fpr.nde de harp, die van vrolijkheid trilde. De Barden Zongen het hèldengevecht, en den hijgenden boezem der liefde. Onder die Barden was ook de zoetvloeijende Zanger van Finaal, Ullin , de lieflijke ftem van 't weergalmende Gona. Hij zong er Lochlins dochter ter eer', en ter eer' van den Koning van Morven.

Lochlins dochter vernam het gezang? en, bekoord door die toonen, Trad ze uit haar binnenfte zaal, het verblijf harer heimlijke zuchten.

In