is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio De Dorperedikant»

Olixia, (terwyl zy haar gezicht op den boezem van haar vader verbergt, met een bedeesde flemi) De Lord is, zedert gisteren, myn gemaal.

Doctor Primrose (terwyl hy haar met drift van zich floot.) Weg van my, boelin , uwe fchaaking was dus een eervergeeten affpraak.

Olixia. Neen , neen , myn vader , God is myn getuige !

Doctor Primro se. Gy beminde hem ■ was het met hem eens

— bedroog my

Olixia. Wist gy welk een middel hy aangewend heeft,

om myne toeftemming te verkrygen

Doctor Primrose.

Nooit zult gy de myne verkrygen Ik zal

de hand der gerechtigheid tegen hem oproepen,

en u geef ik myn

Olixia. Houd op, myn vader, ik verdien uw medelyden, niet uwen vloek.

Doctor Primrose.

Ga uit myn gezicht, rampzalige!

Olixia. Dat ben ik , daarom fluit gy uw hart voor my — ' Doe