is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo DE EENDRAGT.

6 Gy, myn dierbaar vaderland! Door Eendragt eens beroemd , door vorsten aangebeden ,

En nu verguist, veracht van fland, Daar u de tweedragt fcheurt, in 't dwariend flof vertreden.

'k Zal, met een bleek befchreid gelaat, Voor u een fchets van 't heil der Eendragt op gaan hangen •

Herleefde ze eens in onzen flaat, Hoe droogde ik dan, verheugd,de tranen van myn wangen!

6 Eendragt! waar ge uw licht verfpreid, Daar blinkt het all' van heil', daar prykt de welvaart mede,

Daar vind elk fterfling veiligheid, Daar heerscht, door broedertrouw, eene onverftoorbre vrede.

De liefde, deugd , en menfchenmin, Gaan hand aan hand ten reije in uw' verheven tempel,

En leiden eer en rykdotn in, Daar 't vredekoeltje fdlst om den gewyden drempel.

Uw zetel blinkt, door rust verzeld; 6 Vestig dien alom! hy doet ons blydfchap vinden.

Als 't wyngaardloof, dat d'olm omknelt, En, klemmend, hooger klimt, zó kunt gy volken binden,

't Zy