Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT

VAN DEN

UITGEEVER.

J~y*t Verzameling van de Conflitutiin iet

Amerikaanfche Staaten zou niet aan het licht zijn verfcheenen zonder verzeld te zijn van de Con~ ftitutie der overige Staaten, de nieuwere Artykels van Confederatie en de TraÜaaten met den Koning van Frankrijk, van welke alles ons de oorfpronglijke uügaave , waarvan dit jaar 200 exemplaaren op last van het Congres zijn gedrukt, door een' aan. zienlijk' man is medegedeeld, ware het niet dat het de Uitgeever, zoo om de dringende nieuwsgierigheid van het Algemeen te voldoen, als andere gewigtige redenen, heeft goedgedagt de Conflimiën van die Provintien , die thans in gereedheid waren , zoo fchielijk mogelijk in het licht te geeven; doch deze fpoedige verfchijning van de Confiüutiën van eenige

Pro-

Sluiten