Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< & > tf

en het Burger. regt, en wij hebben hem verleend en verleenen hem alle de eertytelen en voorregten , die aan de voorfchreeven tytels en graaden behooren.

Ten oircönde van dien hebben wij aan den tegenwoordigen gehangen het zegel van onze Univerfiteit, en denzelven met onze naameh ondertekend, óp deezen derden dag van April 1776,

(Was getekend')

SamüSl Langdon, S. T. D. Prafes. NaTHANiëL Appleton, Sacra Theologia

DoÜar. J o H A N N e s WlNTHROP, Mat.

if Phys. Pro feu/of. An-

dreas ElLIOT,

S.T. D.L. L. D. Joh.

WADS WORTH, Log.

Eih Profesfor. S aMD6L cooper,

S. T. D.

♦♦«ft*******©»**1»********

j4cte van Navigatie van de Vereenigde Volkplantin* gen, gearresteerd in het Continentaal Congres den 6 April 1776.

Het is geoorloofd uit de dertien vereenigde Volkplantingen, door derzelver inwooneren, en alle andere, die geene onderdaanen van den Koning van Groot-Brittannien zijn, naar alle oorden der wereld, welke het ook

zou-

Sluiten