is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. 101

fentanten in de Algemeene Vergadering nooit minder zij dan negen en dertig.

4 Afdeeling.

Alle Inwooners deezer Volkplanting , van de vereischte jaaren , die in dezelve zullen bezitten vijftig ponden proclamatie geld aan zuiver goed, en die in het Graaffchap, alwaar zij regt van te ftemmen eisfehen, geduurende de twaalf maanden , die onmiddelijk voor de Verkiezing zullen verloopen zijn, gezeten zijn geweest, zullen regt hebben om te ftemmen voor de verkiezing der Reprefentanten in den Raad en ter Algemeene Vergadering , gelijk • ook voor die van alle andere publieke Amptenaaren, die door al het Volk van het Graaffchap zullen verkoren worden.

5 Afdeeling.

De Algemeene Vergadering zal, haare zittingen beginnende, magt hebben haaren fpreeker en haare andere Amptenaaren te verkiezen, over de hoedanigheden en de wettigheid der verkiezingen van haare leden te oordeel en, haare zittingen zelve te regelen en te bepaalcn, de bills gereed te maaken, die tot wetten gemaakt moeten worden, cn haaren fpreeker te magtigen haar zaamenteroepen zoo dikwijls enige buitengewoone omftandigheid zulks zal vereisfchen.

6 Afdeeling.

De Raad zal ook de raagt hebben om de bills gereed te maaken, die tot wetten moeten gcG 3 maakt