Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

Art. 8. Ten welken einde de Officieren sig sullen fchikken aan een Tafel, waar de Compagnie Man voor Man zal voorbij trekken; en elk aan den Capitein Luitenant of oudften Officier overgeven een toegevouwen Priefje, waar in de namen gefteld zijn van de geene, die hij als Kiezers ftemt.

Art. 9. De Officier, die de Briefjens ontvangt, zal die één voor één moeten werpen in een Bak of Bus aan't einde van de Tafel gefteld; zullende de Brief jens voor derzelvec opening worden nageteld, om te zien of het getal der Brief, jens met het gecal der prefente Stern-geregtïgden overeenkomt.

Art. 10. Dit in orde bevonden zijnde, zal één der Sergeanten zig nellen aan het hoofd der Tafel en de Briefjens één voor één openen en oplezen.

Art. 11. De Scriba der Compagnie zal, bij het oplezen der namen, de (temmen voor dezelve exact aantekenen en terrtond te kennen geven, wanneer ééne opgelezene onder de Gequalificeerden als boven niet behoorde.

Art. 12. De Sergeant, die de namen opleest, zal elfe Briefje moeten overgeven aan den Capitain Lieutenant, of bij abfentie aan den oudften in rang prefent zijnde OiTïcier, die het zelve zal rond geven aan de op hem volgende Officieren, van hand in hand tot aan den Scriba, die, na de iletn opgetekend te hebben, het zal moeten overhandigen aan een tweden Sergeant, welke aan 't benedeneinde der Tafel is, welke dezelve één voor één zal rijgen aan een Lias, en welke Lias, na 't opnemen der ftemrnen, door den Scriba aan de beide einden zal moeten verzegeld, en daar aan vastgemaakt worden een Declaratoir, bevattende het getal der Hemmen en de Electie der Kiezers; om alzo onder de Papieren der Compagnie bewaard te worden.

Art. 13. Alle de Briefjens opgelezen zijnde, zal men de vijf, die de meeste Hemmen hebben, afzonderlijk optekenen en oplezen, en als Kiezers van de Compagnie voor dien tijd declareeren. Zullende niemand mogen worden genomineerd, dan die bij deze ActuQ tegenwoordig is; en ingevalle bevonden wierdt, dat 'er minder waren genomineerd dan vijf, zal men op dezelfde wijze weder moeten Hemmen, tot dat het getal compleet is• zullende terftond aan de genomineerden eene Acte van Verkiezinge, door alle de prefente Officieren en den Scriba ondertekend, uit» geleverd worden.

Art. 14. Behalven bovengemelde Qualilïcatie, zullen onder deze vijf Kiezers geene mogen zijn, wier Vaders., Zoons, Broeders of Zwagers in het Collegie van de Magiftraat der Stad Sesile hebben, ook geene die in Stads ArabA 4 te*

Sluiten