Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 Het Èerjie Gefprek

gen bezet, begeeft hy zig naar Amfterdam , neemt den Jöodfchen Godsdienft aan, en laat zig befnyden. Hy raakt aanftonds in gefchi! met de Jooden, om dat hy meende, dat hunne inzettingen met de wet niet overeenkwamen, wordt in den Ban gedaan, maar daar na weer verzoend. Wederom befchuldigd zynde, wordt hy voor den Jöodfchen Raad ontboden, daar gedreigd wordt met den Ban, of anders zi? te onderwerpen aan hunne ftraffc. Hy kieft 't laatfte. Daar op moeft hy in de Synagoge op 't verheven houten geftoelte of lesfenaar eene bclydenis lezen, dat hy waardig was duizendmaal te ftervcn, om dat hy den Sabbath gefchonden, 't geloof niet bewaard en andere 't Jodendom had afgeraden, belovende voorts beterfchap, daar op wierd hy barrevoets tot zyn middel toe ontkleed, aan een pylaar gefteld cn gebonden; voorts met een Iedere zweep met 39 flagen gegezeld, ondeftusfehen dat er een Psalm in de Synagoge werd gezongen. Toen op de vloer neergezeten zynde, werd hy van den Ban ontflagen; cindelyk in 't portaal der Synagoge neergelegd, daar alle die in de Synagoge geweeft waren, over hem moeften heen trappen. (0

(0 Dit heeft hy zelfs in 't brede verhaald, gelyk zulks fs

Sluiten