Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vr y he'id G elykh>ei d Broederschap

. PUBLICATIE.

JLJ E VOLKS VERTEGENWOORDIGERS des

gAjARTlERS van | NTMEGEN, uit ingezonden Lyften van Commisfariffen tot den ontfangst van den 50 Penning binnen deezen Qü AR TI ERE, met de hoogfte verontwaardiging gezien hebbendé, dat een vry confiderabel aantal van Ingezetenen, ongeacht de Notificatie van den 14 Maart laatsleden, nalatig gebleven zyn. in hunne verplichting tot het fourneren van den 50 penning der waarde hunner goedereu, naar inhoud van het Placaat op dat subje£t geëmaneerd, Het geene niec anders kan ten gevolge hebben, dan dat die Ingezetenen, welke met bereidvaardigheid hun verfchulde hebben voldaan , dik« wyls zouden weerhouden worden den tweeden termyn opdeu bepaalden tyd te betaie 1, wanneer daarin nier kragtdadelyk wierde voorzien, en de kwaadwilligen in tyds tot hunnen plicht gebragt.auftoriferen mits deezen den Fiscaal deezes QUARTIERS, om tegens ieder dier Ingezetenen, welke in de be-

A taling

KON (M KL f.n<a SiaUOTH^ek

q. 102 '1 11

Sluiten