is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 A A N M Y V Z O O N.

Meestal vormt verbeelding het heil van ons hart. Wy trachten naar vreugd, en beroknen ons fmart,

En wanen ons 't lot nog te groot; De wil is verheven, >t verrichten beperkt. Hoe klein is de groote als g lot tegenwerkt! Zyn aanzyn blyft gij ajs de dood.

Maar ook gaan en geest en verrichting te niet. De tyd verzwelgt weder al 't geen hy ons biedt,

En vliegt zelf daarheen als de wind. Geniet dan, myn zoon! wat natuur jnild , fcbenkt; Schrik niet ais de tyd tot uw' oorfprong u wenkt, | Gy keert tot uw' Schepper, myn kind! to May 1S08. 3- PH. MEIJER.

PREDIK ER I ys 2.

„ Ydelheid der ydelheden,

„ Het is alles ydelheid!" —. Ook op Latira's zagten boezem ?

Neen toch — dat maakt onderfcheid.

J. M. P F Ë I L.