Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

in Eigendom toebehoorende, of die hem met een ander gemeen lof tot fcheidinge zyn, zo wanneer de gronden , waar toe de Wateren behooren, niet aan een ander heeft verhuurt of verpacht.

Art: 14.

Zo iemand zyn Land aan een ander in huur of pacht heeft uitgedaan, zal aan zodanigen Huurder of Pachter het gebruik van de Visfcherye in de Wateren daar van toebehooren, ten zy by Huurcontract daaromtrent een ander beding was of wierde gemaakt.

Art: 15.

Niemand zal in eens anderens Water, het zy beflooten, het zy het zelve met publieke of andere Wateren de oopene gemeenfehap heeft of daar in uitloopt , zonder bewilliging van den gebruiker, op eenigerhande wyze mogen Visfchen.

Art: 16.

Niemand zal zyn recht of vryheid van te Visfchen in mandelige Wateren, ofte in zodanige, welke aan een Karspel of Gemeente toebehooren, aan een ander mogen overdraagen.

Art: 17.

Ook word, ter voorkoominge van ongelukken voor de Gebruikers van hetys, verbooden in alle Hcofddiepen, Meeren en andere publieke Wateren, Karspeldiepen , Zyldiepen en andere Vaarten of Gemeente Wateren, in den tyd dat die bevroozen zyn, byten

te

Sluiten