Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i 7

EXTRACT uit het Register derActen en Refolutien van de Gecommitteerden uit het Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormalig Gewest Stad en Lande, tot het eerfte Departement.

Woensdag den 13 February 1799.

De Gecommitteerden tot 't eerfte Departement uit het Intermediair Adminiftratif Beftuur van 't voormalig Gewest Stad en Lande, aan welke, by Refolutievan gemelde Beftuur van den 7 February jongst, was gedemandeert de executie van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, in datoden 28 December 1798, betrekkelyk de doorvoer van Impost fubjeéte Goederen, langs en door eenige der voormalige Gewesten, hebben na gehoudene deliberatie verftaan:

in2° Dat een genoegzaam getal Exemplaren van de gedrukte Formulieren T zoo van het Permisfie Confent of Pasfage Billet, als-van 't Paspoort, door de Quartiers Boden aan den Ontvanger van 't eerfte particuliere Comptoir, als mede aan de Collectors te Strobosch, Grypskerk, als waar onder behoord Commerzyl>, Feerwert, als waar onder behoort Aduarderzyl, Schaphalfterzy 1, Winfum als waar onder behoord Winfummerzyl, Schouwerzyl, Delfzyl, Termuftterzyl, Winfchooten, Haaren en de Leek, welke in den omtrek van de Confinien in dit voormalig Gewest als eerfte Comptoiren of Collecten (en waar van by Art. 1. der Publicatie mentie word gemaakt) voortaan zullen zyn aan:

, a te.

112

Sluiten