is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe honig-bije, zijnde een uitmuntende verzameling van schoone versen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Si )

Verlaten mr-efl in 't laatft' 6 droeve en bitt'rc finart. Dien Lodcwyk toen knelde in 't binnenfl' van zyn hart ! Toen werd dat grootewerk volyv'rig voortgedreeven, Het heilzaam Vreê-tractaat getroffen en bcfchreevcn, En fclioon ons Land nu wel den gulden Vreê genoot, Zoo werd liet door Goils Hand met zware ftraf vergroot Om 't Nederlandfche Volk gerechtigheid te lecren, En om het in zyn kwaad te (luiten en te kecren.

Maar zacht, wat hoor ik noch? de Vryheid loopt gevaar In 't Britjche Ryk, wie word op deze droeve maar Niet hartclyk ontroert ? de Godsdienfl word gefchonden, En door het wreed geweld gekluiftert cn gebonden.

Hier op werd onze Prins tot hulp van Engeland Verzogt om 's Vyands macht re kluift'ren aan den band, Hier over pleegt hy raad met Neérlands wyze Vad'ren, Een heilig vuur en gloed drong door in al zyne ad'ren, Hy geeft hen kennis van zyn opzet in den Raad', Zoo nuttig voor het Land, voor Vryheid, Kerk, en Staat: Zy Hemmen het hem toe, en wenfehen vol van hoope, Dat dit gelukken'mag tot welftand voor Eilrope:

III Deel.' F Dus