Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

»3.

Dat vervolgens op den geftelden tyd, en niet eerder, de honderd Nummers, ten overftaan van deCommisile, en in tegenswoordigheid van de aanwezende geïuviteerdens, in eene Busfe gedaan zullen worden. —

14.

Dat 'er daar op tien Nummers, al mede in tegenswoordigheid van de aanwezende opgeroepene, uit de Busfe getrokken zullen worden.

15-

D^t de gemelde trekking door de aanweezende zelfs, of wel zommige van dien, zal kunnen gedaan worden.

16.

Dat wanneer'er geene onder de aanweezende gevonden worden, die de trekking begeeren te doen, of ook niemand van de geïoviteerdens was opgekomen, dezelve als dan door een der Leden van de Commisffe zal moeten gefehieden.

17-

Dat die trekking alzoo gedaan zynde , de tien uitgetrokkene Nummers, geconfronteert met de Nummers der Billetten, zullen aanwyzen de perfoonen, wier Billetten en omflagen of Enveloppes geopent zullen moeten worden.

18.

Dat ondertusfehen de opening der Billetten en omflagen, zoo van de uitgeloote, als fufpecte , perfoonen niet zal kunnen worden gedaan, ten zy voor af daar toe die geene, wier Billetten en omflagen geopent moeten worden, daar toe by de Cominisfie geroepen zullen weezen,

19.

Dat tot dat einde dezelve door een Gerechtsbo4e hunner Woonplaatfe, by een Schrifcelyk Billet agt

da-

Sluiten