Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5.1084.

DE VALLENDE ZIEKTE. 893

fte kiezen, om zorg te dragen, dat de ellendige hunne -tong niet byten : maar dit moet aan een draat vast zyn, op dat zy wederom terug kunnen getrokken worden, wanneer men vreest dat zy in de keel zouden vallen, men moet de door de ftuiptrekkingen aangedane lidmaten zeer zagt uitrekken, zonder eenig geweld te gebruiken , want als dan zoude zulks nadeel doen : ik heb dikwils met droefheid gezien, dat allerfterkfte mannen met alle geweld ook in tedere meisjens de duimen wilden opregten , waardoor naderhand door de uitrekking der banden en fpieren zeer lastige pynen bleven, daarom heeft Aretceus voorzigtiglyk gewaarfchouwd (cf), dat men de handen befmeert hebbende met zagtjens aanteraken de deelen door de ftuiptrekking aangetast moet verzagten, en de leden zagtjens vasthoudende beletten dat zy niet verdraaid worden ten tyde der aanval, by veele is het ook in gebruik, in de aanval der vallende ziekte fcherpe dingen onder de neus te houden, welke het zenuwagtig vlies de neus inwendig bekledende prikkelen, en dikwils een lastige en gevaarlyke niezing veroorzaken, dewyl in de aanval het geheele^aangezigt gezwollen en blauwachtig is, de oogen gezwollen zyn met bloed overftort, een zeker teken, dat de aders en flagaders der hersfenen doorJket-byeen vergaderde bloed te zeer uitgezet worden; en dat dus die hevige fchokken, welke in de niezing ontftaan , gevaar kunnen aanbrengen, dat de vaten breken, waarom Aurelianus met regt de niezingen en berokingen van fcherpe dingen, uit zwaarriekende middelen beftaande, veroordeeld heeft, om dat zelfs de hoofden van gezonde menfchen daar door bezwaard en duizelig gemaakt worden, en de berokin* doet ook niet anders de gezivolle oozen aan, ais ook de gezwolle hersfenvliezen. Celfus veroordeeld die zelfde middelen (s), als zynde ten hoog-

Morbor. Acutor. Lib. I. Cap. V. pag. 84. (>) Morbor. Chronic. Lib. I. Cap. IV. pag. 316", 0) Lib. III. Cap. XXIII. pag. 172.

Sluiten