Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§.ii49-DE SCHEURBUIK. 1173

daarom vermaant hy zeer wel een weinig daar naar, dat, ten zy men hier agt op geeve, de naam van fcheurbuik, gelyk hedendaa^fch gefchied, 'boven mate zal aangroei/en, en alle ziektens byna onder dezelve zullen begrepen worden. ' Om dierhalve een goede kennis te hebben van de aanwezende fcheurbuik, moest de befchryving der ziekte eerst in agt genomen worden, welke de voorafgegane oorzaken, en de agtervol•dng der toevallen in deeze ziekte, optelt, want aldus zal men fets^zekers vast kunnen ftellen van deeze ziekte, die onder fchyn van andere ziektens de geene die onagtzaam zyn, zo dikwerf heeft bedrogen.

6. 1150. word by de Engelfche , Hollanders,

^"Zweeden, Dcenen, Noormannen, de Noordelyke of Nederduitfchers gevonden; en dus tast27 de Noordelyke Volkeren, en onder een koude Hemelftreek leggende, aan; en onder deeze befmet zy meest de geene, die 't naatfte aan de Zee zyn gelegen, op plaatfen door 't Zeewater overftroomt,'Meiren, Moerasfehen , vette fpongieufe klei, een lage grond tusfchen verheve Dyken, het water bedwingende, gelegen; voor al woed zy op de geene die ledig zyn, des winters in plaatfen met fteenen belegd en opgemetfelt, en door dien koud, op de Zeevarende lieden door gezouten, door de rook verhard, vleesch, tweebak, ltinkend en wormagtig water, het geene zy ter Zee en te Land gebruiken ; zo ook de geene, die zich te veel voeden met watervogelen , zoute Visfchen, in de wind of rook verhard, Osfenvleesch of Varkensvleesch, door de rook en het zout bewaart, of met niet gegeste Meelfpyfen, Erwten, Boonen; zoute fcherpe oude Kaas; die geene die aan de droefgeeftigheid, razerny, de miltzucht, opftyging, langzame

Sluiten