Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

van het

TWEEDE DEEL.

EERSTE AFDEELING.

Van de Algemeene voorzorgen voor in onecht bezwangerde Moeders en haare vrugten.

Eerste Hoofddeel. Fan de onechte Voortteeling in het algemeen.

TwEEBE Hoofddeel. Van het verwekken van misgeboorten, het te vinden leg' gen en omhals brengen der kinderen.

TWEEDE AFDEELING.

Van fommige omjïandigheden , welke van de geboor te af tot aan het zevend jaar op het Jeeven en de gezonde lighaams- gefteldheid der kinderen eenen, het opzicht der Regeering over waardigen, invloed hebben.

Eerste Hoofddeel. Van het behoeden der jonge kinderen voor byzondere ongelukken , en voor die gebreken der gewoone opvoeding, welke hunne gezonde lighaams - gejleldheid kunnen benadeelen*

TlVJtE»

Sluiten