Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i 3

fiïifi. 14 September

Extraéfc uit het Regiftei'

van de Refolutïen van de provifioneele Reprefentanfeft van het Volk van Zeeland.

Celykheid. Vryheid. Broederfchap.

Den 12 September 1795. Het eerfte jaar der Bataaffche Fryheïd.

J5y refumtie gedclibereert zynde op het Rapporti van het vereenigd Committé van Voorlichting over het werk der Nationale Conventie, fpeciaal het Plan van het Committé van het algerr.eene Bondgenr.otfchap den co Mey laatftleeden ter Vergadering van hun Hoog Mogende uitgebragt, en vervolgens gehoord het verflag van de Comrniffie, gedecerneert tot kaure en examinatie der onderfcheiden Mifliven van de Municipaliteiten en Collegien van Kiezers binnen deeze Provincie, en daar uit ge-bleeken zynde, dat verre de groote meerderheid des Volks van Zeeland na behoorlyke oproeping, zig met het uitgebragte Rapport had gecorütr-

meert. . . . ' •: »'» •ƒ ' -

, Is goedgevonden en verftaan, het voorfchreeve Rapport te houden voor 'geconcludeerd, zullende, een Exemplaar daar van aan de extraordinaris Gedeputeerden deezer Provincie gezonden, worden.

Sluiten