Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

VAN HET

UITVOEREND BEWIND

DER

BATAAFSCHE REPUBLIEK,

BeTREKLYK de AANTESTELLENE CoMMISSlëN VAN ONDERZOEK naar DE R1CHT1GE OPBRENGST

van 8 per Cent, volgens het 47. en

■VOLGENDE ArTICULEN DER publicaTIE, van den' 5. December 1797-

Gearresteerd den 4. Jamiary 1799.

HET VYFDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHE4D.

la den HAAG, ter 'sLands Drukkery. 1799.

KONINKLIJKE BI3L10THEEK Vorz. Plakkaten

a 26 No. £

Sluiten