Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHE1D, GELTKHE1D, BROEDERSCHAP.

REGLEMENT

OP HET

BESTUUR VAN DEN HAGE EN DE JURISDICTIE VAN DIEN,

door de

STEMGERECHTIGDE BURGEREN en INGEZEETENEN,

in derzelver Grondvergaderingen Goedgekeurd, op den 29 Maart 1796, en in de Raad der Gemeente gearresteerd op den 1 April 1796.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van het Bcftuur van den Hage en desze/fs JurisdtHit in het jilgemten.

ArtIcul I.

et Beftuur van den Hage en de Jurisdiftie van dien zal voortaan beftaan uit twintig Leden; door het Volk te verkiezen, waarvan een den post van Bailhu» en Üoefflchm zal bekleeden, en de overige m— negen-

Sluiten