Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

URGEMEESTEREN en REGEERDERS der Steden HAARLEM en LEYDEN, in confideratie genomen hebbende, de klagten van tydtottyd aan hun Ed. Groot Achtb. gedaan, wegens de willekeurige en onredelyke vorderingen die door fommige Schippers Knegts

van Haarlem op Leyden en vice verfa, of door hunne Gefubftitueerdens van de Paflagiers en vreemde Reizigers worden afgeëifcht, voor het kruyen en draagen der by zig hebbende Bagagie, het zy na een Logement of elders binnen de gemelde Steden, of wel tot aan de Veeren, het zy buiten of binnen de Poorten refpective, en nodig hebbende geoordeeld, daarin te voorzien; ZOO IS 'T: dat Hun Ed. Groot Achtb. by deezen hebben goedgevonden, gezamentlyk te ordonneeren en te ftatueeren.

Dat voor Draag- of Kruiloon, in de beide Steden, van de PalTagiers of Reizigers voor de by zig hebbende Bagagie zal mogen worden gevorderd.

" "—«—-"———WHIflHI " VOOr

KONINKLIJKS I

Ver*. PfcMniM

* 265^ WA

Sluiten