Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Register der Refolutien van Schepenen, Gezworens en Raaden der Hoofdftad 's Hertogenbosch.

fflomsdag dm 12 fanuary 1791*

Js geleezen cene Memorie van Heeren Gecommitteerden tot de Barakken betreklyk de Billetten, waar op door den Fourier of Ontfanger der Tauxen de ordres tot uitlevering van de noodige Fournitures voor het Garnifoen alhier moeten worden gedepecheert, en het verzoek door den Heere Commandeur Douglas gedaan, dat vermits het geeven van zoodaanige Billetten eigentlyk fpeéteert tot de funétïe der Quartiermeesters, ook daar mede

in

Interpretatie van

het 6 Articul van de Amplititie voor den Fou r ie r omtrent de Billetten waar op de ordres tot het uitreiken van Fournitures worden gedepeeheert.

Sluiten