Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zond. Zonnc GuldcjEpac- Zond. Zonne Guldc- Epac-

Jaren. Le£t> Girkel getiL ten> Jaren. Letu cirkel geul< tQJU

1980 f e 1 5 £3 1990 g tl 15 3

1981 d 2Ó 2+ 199I f 12 l6 14

1982 c 3 7 5 1992 d e 13 X7 25

1983 B 4 8 ïó 1993 c £4 16 6

1984 ag 5 9 27 1994 _ 15 X9 17

1985 f 6 io 8 1995 a 16 1 29

1986 e 7 ii 19 I996 g f 17 2 iq

1987 d 8 12 * I997 e l8 3 21

1988 c b 9 13 11 1998 d 19 4 2

1989 a io £4 22 J 1999 c 20 5 13

5 2000 sa 21 6 24

stBEGIN der. jaergetijden,

De Lente 20. Moert.

De Zomer ftt. Junij.

De Herfst 2.3. September^

De Winter ai. December.

In de Almanakken vind men: Zon in ARIES den 20. Moert. Zon in TAURUS den 20. April. enz. Zie hier deswegens eenige Verklaring.

Men heeft de Sterren aen den Hemel afgedeelt jn verfchillende vakken, om dezelve beter en gemakkelijker van eikanderen te kunnen onderfcheiden; en aen de Sterren, in zodanig een vak begreepen, eene algemeene benaming gegeeven, afgeleid uit de gedaente, of eenigen zweem van ge-daente, welke de onderlinge ftand 4ejr- Sterren

.fcheen

Sluiten