Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Schipper laat vertoeven.

Pasfagie-gelden blijven voor rekening der Huurders van den Boeijer.

Midsgaders de onkosten in de Dieze tijde van hoog wattr.

Hoo veel, in kas van opzegging van den gehuurden Boeijer , moet betaalt worden.

6 Ordonnantie voor den Schipper

fe, werwaards zijne reize was ingericht, om met denzelven terug te keeren, of andere redenen, laat wagten, zal hij kunnen volftaan met te betalen vier 'Guldens voor ieder dag, dat de Boeijer zal hebben vertoeft, even als hier voor Art. 2, is geftacucert.

6.

Alle de Pasfagie-gelden, welke zoo hier, als elders moeten worden betaalt, blijven voor rekening van de Pasfagiers, of Huurders van den Boeijer.

7-

Gelijk ook ten hunnen laste komen alle de onkosten, welke, de Schipper tijde van hoog water, wanneer in de Dieze geene Paarden kunnen worden gebruikt, genoodzaakt is te doen, om uit de voorfz; Dieze te geraken.

8.

Wanneer de Boeijer drie, of meer dagen te voren wordt aangenomen en in dien tusfehen tijd opgezegt, zal in dien gevalle worden betaalt

Sluiten