is toegevoegd aan uw favorieten.

De pleitende practisijn; of, Manier van procedeeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 242 )

paard op den weg ontmoet of gezien te hebben, waarmede de gevangene uit last van zijn' Meester j a n - b a a s, na de paardenmarkt te 5...., gereden was, om het aldaar te verkopen,

En hetwelk hij noodzaakelijk zo lang hier of daar aan een' boom moest binden , wilde hij voor bij die weide heen en weder wandelen.

Terwijl het van zelf fpreekt, dat iemand niet te gelijk te voet en te paard kan weezen :

Wel is waar dat men den gevangenen en verweerder juist niet finaal heeft durven befchuldigen van het hek van dezelve weide violentelijk opengebro. ken te hebben,

Maar dat men hem baarblijkelijk fufpect heeft gehouden, ten minften bij de eerfte informatie tot een object van onderzoek heeft daargefteld,

Als of hij met een fleutel het hek van de voormelde weide ontfioten hadde ;

Een uitvinding die inderdaad groote prefumtie en bedenken had kunnen geeven,

In geval de gevangen en verweerder een Smid, of Slotemaker van zijn [Ambacht ware geweest.

Dan, om vervolgends de eisfcher in zijne vermaarde progresfen die hij voor de eerftemaal in cas crimineel tegen een pretenfen doodfchuldigen delinquant zoekt te behaalen, Van ftap tot ftap te volgen, Produceert hij zeven ongerecolleerde verklaringen, van zeven perfoonen, die destijds ter paardenmarkt van S.» .«» prefent waren,