Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESOLUTIE

TOT

AMPLIATIE

DER

ORDONNANTIE

Op fi REGISTREEREN van TRANSPORTEN eh VÈR« BINTENISSEN ten COMPTOIRE van REGISTRATURE binnen MIDDELBURG.

Te M I D D ELBÜRG

ByJ. J. CALLENFELS, A. L. Zoon , Stadsdrukker é wëoöeödG op deri Langenburgt óver dc Wah

I KONINKLIJKE bibliotheek Vore. ftaJ&atsn

I q.308 n«. " 3

Sluiten