Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

de eéne plaats tot de andere plaats voorn:, meede-ryden, betaalen naar advenant.

De Meesters van deze Wagen-Posterye zullen niet vermoogen , eenige Pasfagiers of goederen, 'met die Wagen , van Rotterdam naar Gouda , ofte by en omtrent Gouda, nog vice verfa, te transporteeren en af-te zetten ; op eene boete van vyfentwintig guldens.

De Pasfagiers zullen gehouden zyn, de Vragt-loon te betaalen, op hun aangeeven, by het ontfangen der refp^ctive briefjes of lootjes, en dus vóór het af-ryden der Post-Wagen, aan den Commisfaris van dit Vheer te Rotterdam, welke, voor zyne moeite, van jeder Pasfagier (boDven de Vragt-loon) genieten zal één ftuiver: En als het gebeurde, dat een of ander Pasfagier zyn uitgefchooten Vragt-loon, by een ontydig verzuim van te-laat-tekoomen, of anderzints, kwam te rug te vorderen, zal de Commisfaris niet verpligt wezen, zoodanig betaalde Vragt-loon te restitueeren. Terwyl, te Nymegen, die briefjes of lootjes by den Geöctrojeerden Posthouder zullen gehaald , en door denzelven, tegen genot meede van één ftuiver van ieder Perfoon, uit-gegeeven moeten worden.

De

Sluiten