Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. u

GELYKHEID, VRYHEID.

NOTIFICATIE,

et Intermediair Admini-

ftratif Beftuur van het voormalig Gewest Gelderland notificeerd by dezen.

Alzo de Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezigt op den ftaat van Dyken, We¬

gen en Wateren dezer Republiek, aan Ons by Misfive van den 8e dezes Maands heeft kennis gegeeven, dat van dag tot dag, zo wel by het Vertegenswoordigend Lichaam, als by het Uitvoerend Bewind, meer en meer klagten inkomen van de gedurige oppolitien, entraves en pretexten

A tot

KON i N KL!J KE BIBUCTM " 7 ■< Verz. Plakken

Q. No.

Sluiten