Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i

GELYKHEID, V R Y H E I D.

NOTIFICATIE.

van eene waaricnuwing van ae reipeaive oeineente - Beftuuren of Municipaliteiten hunner Woonplaats, zo als zulks by voorige Heffingen heeft plaats gehad, te zullen ontvangen, hun verfchuldigde in den eerften Termyn der op den i s Maart dezes Jaars gedecreteerde Heffing

A van

I jCONINKLIJKE DIDUOTHEEK t Verz, Fh..';!(ster»

t Departementaal Beftuur van den Rhyn , aan Hunne Mede - Burgeren Hei/enBroeder/chap ! Doet te weeten :

Dat in fommige gedeeltens dezer Republiek de Ingezetenen, in afvvagting

Sluiten