is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaten, reglementen en andere stukken, door de [...] Staaten van Vriesland zedert den 10 january 1772 tot den 18 augusty 1777 geëmaneerd en uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 330* >

.LAKENEN.

Dat het 5de Articul van dit Middel Van daar wordt geligt , en in de Generale Ordonnantie tusfchen het 6de en 7de Articul geplaatst, om dus van een algemeen gebruik te zyn.

HAVEN SPECIËN.

Dat de Cryze Papieren, en het Bord Papier by den Invoert worden bezwaart , met vier Stuivers per Riem, gelyk als dit in den jaare 1773 ten opzigte van de Grauwe is vastgefteld.

ZOETE WAAREN.

Het 17de Articul zal verandert, en dus gefield worden: Van het duizent Lynkoeken, wegende ongeveer twee Ponden ieder, twee Guldens tien Stuivers, en van de Hennip en Raapkoeken , zoo zwaar als boven , een Gulden vyf Stuivers, en van het meerdere gewigt na advenant.

B E E S T I A A L.

Dat de Periode in het 4de Articul voorkomende, en^beginnende: Een Eigenaar zyn Varken, dat zelve Sc , op de volgende wyze wordt gefield: Een

Eigenaar zyn Varken, dat zelfs gemest heeft, den tyd van drie Maanden, zullende jlagten , zal kunnen Sc.

GEMAAL.