Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

alsdan by baar Edele Mogende worde geamhari%nd die geene, welke hoogltdezelve zullen,goedvinden

En zal deeze Reiolutie worden gedrukt , en een g vd aantal Exemplaren van dezelve gezonden aan derefpeflive Directeuren, om daar van aan de Ingénieur* In de d • ie rente Plaatfen van hun Departement k.nnis te geeven, en om voorts te ftrekken tot uarigt en zig daar na te resulteren.

Wa5 geparanheert, S3, ChanguioHj vt. Undsr Hond,

Accordeert met voorfz RegiÜer.

Was geteekent,

Jf. H. Molhrus,

Sluiten