Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9')

Heeren CommiffiirifTen geconformcert, en is dïenvolgende. goedgevonden en Verftaan , dat aan de Officieren, OnderOfficieren en Gemene van een Compagnie Artillerie en, die te Velde zullen worden geërnploveert, boven der zjelver ordinaire Tractementen en Soldy zal worden goedgedaan. Tm ^z-Jagen

Aan eer, Capitein — — \ 33 ; o , o

twede Capitein j 2.5 j o o

ordinaris Vuurwerker . — 20 , o ' o

Onder-Luitenant —-— 15 o) o

" Eerfte Bombardier — 12 o I o

Aan yder van de andere — 10 oio

Aan een Corporaal — — 6 10 | o

Canonier — 6; ol o

Tambour — — 6 i o i o

En aan een Frater — | io1 o ï o

Dat de voorfz verbooging zal worden betaald uit de Petitie tot de Legertallen gedaan.

En dat zoo dra benoemt zullen zyn de Officieren, Onderofficieren en Gemene, die by den Veldtrain zullen worden geëmployeert, de Commiiën van de Generaliteits Financie zullen worden geauthorifeert, om van de voorfz verhooging eene afrekening over drie maanden in avans ten* behoeven van dezelve op te maken.

En dat aan den Luitenant Collonel Gerbade, den Veldtrain zullende commanderen , zal worden goedgedaan eene verhopging van Traftement in die quaiiteit totuvintigguldens in de 32 dagen, en daar en boven een Daggeld van vyf guldens voor hem, van eene gulden en vyf ftuivers; voor een Schryver, en van eeneguld. vooreen Conducteur.

Dat al het zelve mede zal worden betaald uit de Petitie tot de Legerlafïen gedaan..

En

Sluiten