Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i

PUBLICATIE.

IMJ^WMY WILLEM, by

ijJK% ^ 1 ^ Jf^m de gratie Gods, Prime

1§2 f trr ww Orange en Nasfau ,

Wy lol ^rave vm Gützenelnbo-

Iju^ W > Viandetiy Dietz ,

^$5s Spiegelberg,Buuren9Leer~

liftJ^^I *» Culemborgy Mar-

, Ztaw; iv?» Z?ra/fl , Dieft , Bei/ftein,

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Verz. Plakkaten

no.42b

Sluiten