Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C9 )

Sluys in den Lingen-Dyk toe, fal moeten wyd fyn Twintig, en van den agterften tot den voorften laagenMoolen toe, Veertien Voeten, en beyde overal diep Zes Voeten.

Dat de Agtervliet van de Borde-Brug af, tot de i ogt by de Agtermolens, toe doorgaans fal moeten zyri wyd Twintig, en diep vier Voeten.

Dat de Voorvliet van den Polder het Regt van TerLeeden, doorgaans fal moeten wyd fyn Seftien en diep Zes Voeten, en de Agtervliet van de Molens af, tot de hoog Leerbroekfe Heul agter het Jodendom toe, wyd Agtien en diep Vier Voeten.

En dat de voorvliet van den Polder Oofterwyk zal moeten fyn wyd Zeftien Voeten en diep Zes Voeten, en de Agtervliet wyd Veertien, en diep Drie en een vierde Voet.

Weet&ringen , Togt- en Typjlootertj, Mitsgaders Brugge-Hoofden. iz.

Dat de Sehout en Waardslieden of Gefwoorens refpeftive, telkens in het Voorjaar, foo ras zulks gevoeglyk kan gefchieden, immers voor het uiteinde der maand ïvley, zullen or'donneeren het veegen van de Weeteringen en Watergangen en om, alle ruygte kort aan den Grond af te fnyden en uit te halen,zonder eenige Dam^ men te laaten Dry ven, en in 't General om die Watergangen Boord- en Bodem-fchoon in klaar dryvend Water te doen maaken „ en. zullen de Ingelanders of Brn'ykers, in welkers Slaagen by het fchouwen eenige Dam-

B men

Sluiten