Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

PUBLICATIE.

fflfv^ïR Y WILLEM, by de Gratie Gods (\ms\ m irm ^rlnce yan Wrange en Nasfau, Grave van klik ffA >Si) Catzenelnbogen, Vianden , Z)/>fó, Spiegel^\V\f > Buur en i Leerdam en Culemborg,

]r\ VfmJ^M Marqufa van Veere en Vlisfingen, Baron Wm^a^i!^M\ van Breda, Dieft, Beilftein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Tsfelftein, Cranendonck, Eindhoven en Liesveld, onaf hanglok Heer van de Vrye en Souver aine Erf Heeriykheid Ameland, Heere van Borculo, Br edevoort, Lichtenvoorde, V Loo , Geertruidenberg , Clundert, Zevenbergen , de Hooge en Laage Zwaluwe, Naaldwyk, Polanen, St. Martensdyk, Soeft, Baren en ter Eem , IVillemftad, Steenbergen, Montfort, St. Vith, Butgenbach en Daasburg, Erf Burggraaf van Antwerpen, Erf-Marfchalk van Holland, Erf-Stadhouder, Erf Gouverneur, Erf Capitein en AdmiraalGeneraal der Vereenigde Nederlanden, Erf Capitein, Generaal en Admiraal van de Unie, Ridder van de Kousfeband en van den Zwarten Adelaar &c. &c. &c.

Allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, falut; doen te weeten: Dat Wy, in deze bekommerlyke tyden, niets meer ter harten neemende, dan dat de refpeclive Steden dezer Provincie onder ons Stadhouderfchap reforteerende, mogen worden gebragt in zodanige Ordre en Regeeringe, waardoor derzelver ruft en voorfpoed worden geftabileert; en tot onze kennisfe zynde gekomen, dat in de Stad Haarlem, de onlangs in dit Lartd

A ge-

si?

Sluiten