is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Bedryf. 83 Witbard. Daar loopt Holbeek al door de fpitsroe; hoort gy?

Prevoost. Ja! die arme kaerel! God dank, dat hy niet gehangen is; ik was al bang voor hem.

Flink.

Weet Gy daar van, of een kaerel opgehangen wordt? . . . Maar hoe hebben zy met Holbeek zulke korte metten gemaakt? Gisteren gedeferteerd, en heden al flraf! . . .

Prevoost.

De Overfte heeft ten eerden krygsraad belegd; denkelyk om hem niet lang om te fleepen ; elk houdt veel van hem; hy wordt algemeen beklaagd. De Wilde.

Ik had'er, de duivel haale, myn kop voor willen verwedden , dat hy nooit gedeferteerd zou hebben.

Prevoost. De overfte zelfheeft het niet willen gelooven! Elk verwondert 'er zig over.

Flink.

Wel wat is daar over te verwonderen ! Hy heeft eens willen proeven hoe de fpitsroeden fmaaken. Prevoost.

Gy onverlaat!

F s TWEE-