is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Karel en Karolina.

„ Ik ben verzonken in de afgronden, daar ik my „ zelve in geftort heb. , . . Vaarwel; Gy zult niets„ meer hooren van uwe ongelukkige Karolina.'" Verwarde uitftorting van woelende gedagten ! Welk een gefchrift!... Maar 't zy zo 't wil, 't is nu geen tyd om iets te verbergen -,. iets te verbloemen,... Neen! . . . (Welaan. (Zy zegelt fchielyk den brief en fcbryft 'er het adres op.) Daar! nu kunt gy gaan, bode des doods! (Zy fchelt; een weid komt binnen.)

VIERDE TOONEEL.

Karolina, de Meid van 't huis.

Karolijsa.

Daar meisje: breng dezen brief op de post.

De Meid.

Mevrouw ik wil u gaarne dienen; maar gy zult my evenwel niet vergen, dat ik altyd voor niet boodfchappen doe voor u. Het is morgen nieuw jaar, dan hoop ik dat gy my evenwel bedenken zult.

Karolina.

Zie daar kind, (Haar iet, toereikende.) neem dat ...en beftel den brief,

VYFDE TOONEEL.

Karolina, Cantor.

Cantor.

Mevrouw! ik heb de hooge eer u myn onderdanig