Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYNE HOOGHEID, heeft goedgevonden te permitteeren aan alle Gouverneurs, Commandeurs, of Commandeerende Officieren der Steden, met Troupes van den Staat bezet, om, boven de reeds geaccordeerde Verloven, te mogen verleenen, by ieder Compagnie van het Regiment Gardes te Paard,aan acht Ruiters, en by ieder Compagnieordinaire Cavalerie aan zes Ruiters; als mede by ieder Compagnie zo van de Gardes Dragonders als van de ordinaire Regimenten Dragonders aan zes Dragonders; Verloven tot den Maart aanflaande; en voorts nog, zo by de Regimenten Gardes te Paard, als by de ordinaire Regimenten Cavallerie en Dragonders aan een Wachtraecller of Corporaal per Esquadron.

By het Regiment Hollandfche Gardes te Voet; by de Compagnien Grenadiers, aan tien Grenadiers, en by dc Compagnien Musqueiiers, aan negen Musquetiers, Verloven tot den -l<> Maart aanllaande, als mede aan vyf Sergeanten of Corporaals, en aan twee Tambours of Pypers per Battaillon; by de Nationaale, Duitfche en Walfche Infanterie; by de Compagnien Grenadiers aan acht Grenadiers; en by de Compagnien Musqustiers aan zeven Musquetiers; Verloven tot den %$ Maart aanflaande; als mede aan drie Sergeanten of Corporaals en aan twee Tambours per Battaillon; zo by het Regiment ZwitftrfcheGardes als by de ordinaire Zwitferfche Regimenten aan elf Grenadiers of Musquetiers, als mede aan een Sergeant of Corporaal per Compagnie;Verloven tot den 1$ Maart aanflaande.

By het Corps Artilleriften aan een Bombardier en veertien Canonniers per Compagnie, tot den ^s Maart aanflaande.

By het Corps Mineurs aan acht Mineurs per Compagnie VIIIWEEL. , \ tot

I a.75 no. 80

Sluiten