Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7)

len moeten toonen Confent van hunne Ouders, of den langst - leevenden van dien: en moet derzelver toeflemming blyken door mondelinge verklaaringen, of ingeval van afwezigheid, by wettige Getuigen en Atteftatiën; zonder welke bewyzen men de naamen der Minderjaarigen niet zal Aantekenen, veel min met de Proclamatiën voortgaan.

ii.

Minderjaarigen zyn, alle, zo wel Mansals Vrouwsperfoonen, onder de vyf en twintig jaaren, zonder dat van dezen plicht van gehoorzaamheid aan de Ouders, of den langst-leevenden Van dien, ontheven zullen zyn, de geenen, welke eenige Ampten, zo in het Kerkelyk, Politiek als Krygsbeftuur waarneemen, veel min die op zich zeiven woonen, of eigen kost winnen.

12. '

Doch zodanige infpraak zal niet gelden tegen Weduwenaars en Weduwen, genomen dat zy meerderjaarig zyn, alzo dezelven door het eerfte Huwelyk moeten gerekend wor* den, geëmancipeerd en hun eige Voogd geworden te zyn.

13 Nie-

Sluiten