Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

zyn , en daar door de publyke pa/lage anmerkelyk vernauwt, zullen voor den i Nov. 1784. wederom uit de Vaart moeten worden opgemaakt, by de boete van twee Golt-Guidens,

ART. 15. '

Terwyl daar en tegens tuflchen het vierde en vyfde verlaat , an de. zuid zyde, tegens het Land van Albert Roelofs en Jan Geerts Cloofter, de dyk ten deele notoir in het land vergraven zynde, door gemelde Angelanden , binnen voorfch: tyd , wederom zal moeten worden verbreed, by de boete van twee Golt-Guldens.

ART. 16.

Dat de Angelanden, als van ouds, zullen geregtigt blyven, om, in tyden van droogte, het benodigde water tot drenking van hun vhee, dog niet anders dan door pompen of B zy-

Sluiten