Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O)

in het geringde eenige inbreuk zal werden gedaan in 't recht van jurisdictie, de Stad Arnhem in criminalibus, als anderzins competerende, noch dat het zelve in confequentie zal kunnen of mogen getrokken worden.

En zonder ook daar door den gewoonen weg van regten aan ymand te willen fluiten, als dewelke voor elk en een ieder word opengelaten.

En op dat niemand hier van onwetenheid hebbe voor te wenden, en een ieder kennilTe van Onze intentie zal kunnen krygen, ordonneren Wy alle DrolTaarden, Amptluiden, Richters, en Magiftraaten van de Steeden, dat zy dit Ons Placaat doen publiceren en affigeren, en tot onderhouding van dien aan den Momboir deezer Landfchap in alles de behulpzaame hand koomen te bieden.

Dies t' oirconde is des opgemelten Furflendoms en Graaffchaps fecreet Zegul op 't fpati-

[B om

Sluiten