Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Grieken. 363

TIENDE AFDEELING.

BESCHOUWING VAN DE ZEDEN DER LACEDEMONIERS.

Si-

van de Vrouwen van Laced^emon.

13'J ecn vo'k van foldaaten moeten de zeden der vrouwen noodwendig zeer bedorven zijn, en dit is de voornaamfte oirzaak , welke alle die maatfchappijen, die op overniagt en geweid gebouwd zijn, fchielijk ten val brengt. Men behoeft flechts den liederlijken ftaat in aanmerking, te neemen , waartoe in onzen tijd de vrouwen der foldaaten gebragt zijn, era te begrijpen , dat de Natuur vreeslijke ftraffen heeft gehegt aan dien ftand, welke firijdt tegen haare oogmerken, en tevens tegen

Sluiten