Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwijzer. 525

Wanorde in de Financien der Spartaanen.

Oirzaaken van die wanorde. Wer van Epitades. § IV. Aanmerkingen over de Krijgstogten der Lacedemoniers • - bL 343 Hoe zij te Argos werden te rug geflagen. Omkooping der Koningen van Lac«-,

dxraon. Gevegt bij Thermopylen. Slag van Flatata. Thrafydilen.

Waare beteekenis van dat woord. Tyrta:us.

Onkunde der Spartaanen in het beitormen van plaatfen.

De Macedonïiche phalanx veel betel dan de Lacedemoniiche.

laconifche kleeding.

Wapenrusting.

Verandering ondernoomen door Cleomenes.

§ VII. Over bel Meesterfchap ter Zet 35* Raad van Alcibiades. Kosten van de Zeemagt der Grieken, Zeedag bij Gnidus. Gevolgen daarvan. Zucht der Grieken tot[Zeetogten. Togt naar Sarnos.

X. AfJd.

Sluiten